Strona główna

Opis programu

Program zawiera następujące moduły:

 • Moduły obsługi wniosków
  • Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:
   • Obszar A – Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
   • Obszar A – Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
   • Obszar A – Zadanie nr 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
   • Obszar A – Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
   • Obszar B – Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
   • Obszar B – Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
   • Obszar B – Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
   • Obszar B – Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
   • Obszar B – Zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
   • Obszar C – Zadanie nr 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   • Obszar C – Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   • Obszar C – Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
   • Obszar C – Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
   • Obszar C – Zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
   • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
  • Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 • Rejestr wnioskodawców
 • Rejestr firm (odbiorców)
 • Plan finansowy
 • Moduł do rejestracji kosztów projektu
 • Moduł sprawozdań
  • Załącznik nr 1 do umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON
  • Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz danych sprawozdawczych
  • Załącznik nr 3 do umowy - Środki finansowe przekazane przez PFRON
Galeria
© 2007-2023 TYLDA Sp. z o.o.   www.tylda.pl   •   www.as.tylda.pl